RecyTrade is modulair opgebouwd waarbij alle wettelijk verplichte rapporteringen (Afvalstoffenregister, MATIS, IHM en eDOC’s) standaard zijn. De beschikbare uitbreidingen brengen de automatisering naar een hoger niveau.

 • makkelijk aanpasbaar

 • makkelijk toepasbaar

 • makkelijk uit te breiden

basis pakket

 • wettelijke aangiftes
 • financieel
 • aan- en verkoop
 • IHM


  Wie afvalstoffen inzamelt, verhandelt of makelt die vanuit of binnen het Vlaamse Gewest worden getransporteerd, moet beschikken over een registratie als inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar. Dit betekent dat iedereen die regelingen treft voor transport van afvalstoffen geproduceerd door derden een registratie als inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar moet hebben. Ook deze aangifte zit geïntegreerd in ScrapTrade.

 • MATIS


  Ondertussen kent iedereen het nieuwe registratieplatform MATIS en de frustraties die daar mee gepaard gaan. Indien alles netjes wordt bijgehouden, is het doorsturen naar MATIS een formaliteit.

 • inlezen eID


  Met respect voor de GDPR wetgeving en in lijn met de registratieplicht binnen de schroothandel worden de gegevens ingelezen.

 • integratie eDOC


  De eigenlijke aanmaak, controle en beheer wordt door een door de overheid goedgekeurde partner gedaan. Als klant ga je rechtstreeks een contract aan met deze partner. Alle facturatie betreffende de aangemaakte IDF’s en of CMR’s loopt dan ook via dit contract en staat los van RecyTrade.

 • afvalstoffen register


  RecyTrade is zo opgebouwd dat indien alles correct wordt ingevuld op de verschillende documenten, het afvalstoffenregister automatisch wordt bijgehouden. Het afvalstoffenregister kan makkelijk worden geëxporteerd in xlsx formaat.

 • facturen, creditnota’s en levernota’s


  Naast de klassieke aan- en verkoopfacturen kan je ook borderels maken voor particulieren en al deze documenten kunnen (optioneel) automatisch worden doorgestuurd naar de boekhouding. Via een levernota weet de btw-plichtige wat op defactuur moet komen.

 • kasboek


  Particulieren worden nog altijd graag cash uitbetaald. Alle transacties worden overdag geregistreerd zodat je ’s avonds met 1 klik je kasboek kan opmaken.

 • meerdere prijslijsten


  De standaard prijslijst die we bij installatie instellen, kan je zelf up-to-date houden. Je kan meerdere prijslijsten aanmaken, zoals enkel voor industriële klanten met daarnaast de standaard prijslijst voor de particulieren. Je koppelt een contact aan een prijslijst en zo weet RecyTrade automatisch welke prijzen te gebruiken. Uiteraard kan je - wanneer je de materialen aan het ingeven bent - de voorgestelde prijs nog aanpassen.

 • zelf te configureren kortingen


  Naast de verschillende prijslijsten kan je ook werken met kortingen - zowel in procenten als in euro's. Soms vraagt een reguliere klant voor een betere prijs. Dit kan de persoon aan de kassa niet altijd beslissen. Daarom heeft RecyTrade een systeem met kortingen ingebouwd. Maak een korting aan, geef die een naam (zoals “vaste klant”) en stel in dat hij een extra korting krijgt. Per contact kan je zo’n korting toekennen.

 • aanmaken bankbestand voor overschrijvingen


  Bespaar tijd en voorkom typfouten of vergeten overschrijvingen, want RecyTrade houdt bij voor wie er een overschrijving moet worden gemaakt. Ook kan je een borderel maken voor een particulier waarbij een gedeelte cash en een gedeelte via overschrijving wordt uitbetaald. RecyTrade houdt hier rekening mee en verrekent het cash gedeelte via het kasboek en plaatst de rest in het bestand met de overschrijvingen.

 • controle BIC en IBAN


  Om de overschrijvingen correct te kunnen ingeven, moeten zowel de BIC als IBAN van een contact gekend zijn. Je kan meerdere rekeningen koppelen aan een contact - RecyTrade vraagt je dan welk rekeningnummer je wenst te gebruiken voor een bepaalde transactie.

 • ophalen gegevens uit VIES databank


  Bij bedrijven kan je het BTW nummer ingeven waarmee RecyTrade via de VIES databank de nodige gegevens kan ophalen.

 • uitgebreide rapportering


  Alle klassieke overzichten voor aan- en verkopen zijn in RecyTrade makkelijk op te vragen. Daarnaast kan je heel specifieke lijsten trekken die kunnen worden uitgeprint, bewaard in pdf of geëxporteerd in xlsx-formaat. Natuurlijk ontbreken de stock en omzet niet in deze lijst. Via overzichtsrapporten kan je nagaan voor welke levernota’s de factuur al dan niet ontvangen is.

 • contracten aan- en verkopen


  Vaak wordt er gewerkt met contracten waarin de modaliteiten voor de aan- of verkoop voor een bepaalde periode worden vastgelegd. Vertrekkende van een contract kunnen dan levernota’s en facturen worden gemaakt.

 • meerdere vestigingen


  Bepaalde rapporteringen zoals Matis zijn gebonden aan de vestiging van je bedrijf. Als je over één fiscale entiteit maar meerdere locaties met eigen vestigingsnummer beschikt, kan je zonder bijkomend werk je Matis aangifte doen per vestiging. Ook belangrijk voor MATIS is de mogelijkheid van transfers tussen de vestigingen.

uitbreidingen

 • koppeling met boekhoudpakket


  RecyTrade verzorgt de dagdagelijkse administratie van je bedrijf, maar kan ook de aan- en verkoopdocumenten (wat en wanneer beslis je zelf) naar een boekhoudpakket sturen.

 • koppeling met weegbrug


  RecyTrade kan aan één of meerdere weegbruggen worden gekoppeld zodat de wegingen rechtstreeks worden ingelezen volgens het klassieke bruto-tarra-netto systeem. Zo moet je niet overtypen van de indicator en vermijd je fouten.

 • koppeling met bascule en foto’s


  Wegingen worden geregistreerd aan één of meerdere kleine bascules en worden na controle automatisch toegevoegd op de borderel of levernota. Dus geen fouten bij het overtypen van de materialen en gewichten. Met een camera boven de bascule kan de werknemer op zijn scherm het camerabeeld zien zodat hij kan controleren of er geen voet rust op de bascule. Bij de eigenlijke weging wordt een foto genomen die in geval van betwisting voor duidelijkheid kan zorgen.

 • nummerplaat herkenning


  Via een ANPR camera registreert RecyTrade automatisch de nummerplaten van de voertuigen die zich op de werf begeven. Via deze nummerplaten kunnen de wegingen aan de weegbrug en de kleine bascule aan het juiste voertuig worden gekoppeld.

maatwerk

Elk bedrijf is uniek, daar zijn wij ons van bewust. Aangezien wij alles in huis ontwikkelen, kunnen wij desgewenst extra functionaliteiten aan het pakket toevoegen. Dit kan rechtstreeks in het pakket worden voorzien. Voor complexere uitbreidingen ontwikkelen we externe modules die naadloos samenwerken met RecyTrade.

 • lokaal

  we begrijpen en spreken je taal

 • kennis

  we begrijpen je specifieke noden

 • updates

  we begrijpen de wetgeving

veelgestelde vragen

? hoe installeer ik RecyTrade

Dat doen wij, met twee mogelijkheden:
  1 gebruiker: installatie op een standalone machine
  meer dan 1 gebruiker: FMPro Server + client op de werkstations
RecyTrade draait op Mac en Windows. Bij een client server oplossing kan je kiezen voor lokale server, een gehuurde server in een datacenter of een cloudoplossing naargelang je behoeften.

? wat heb ik allemaal nodig

Voor het basispakket met 1 gebruiker heb je qua hardware alleen een computer nodig en een internetverbinding. De software bestaat uit een FileMaker licentie en het pakket RecyTrade zelf. In functie van je wensen kan het geheel worden uitgebreid met:
  een server
  koppeling met de weegbrug
  camera’s
  koppeling met kleine bascule

? RecyTrade en de wetgeving

Het is ons engagement om ervoor te zorgen dat RecyTrade ten allen tijde conform de wetgeving werkt.

? vermijd discussies bij wegingen

Om sneller te kunnen werken en fouten te vermijden is het aangewezen om de weegbrug en de kleine bascule(s) te koppelen met RecyTrade. Optioneel kunnen ook camera’s worden ingezet om discussies over de materialen te vermijden.

? koppeling met boekhoudpakketten

Om de dataflow te optimaliseren kan RecyTrade gegevens uitwisselen met de meest gangbare boekhoudpakketten.

? rapportering in RecyTrade

Alle wettelijke rapporteringen zitten standaard in RecyTrade:
  MATIS
  digitale vervoersdocumenten
  afvalstoffenregister
  verwijderingsattest
  deelformulier afvalstoffenoverzichten van aan- en verkopen, zowel op papier als in xlsx

Verder zijn er rapporten voorzien met betrekking tot de aan- en verkopen, de stock en omzet, dagoverzicht, het kasboek en nog veel meer.