ScrapTrade is ons administratief pakket, gebouwd op RecyTrade en volledig op maat van de schroothandel. ScrapTrade is modulair opgebouwd waarbij alle wettelijk verplichte rapporteringen (Afvalstoffenregister, MATIS, IHM en eDOC’s) standaard zijn.


Daarnaast zijn er een aantal uitbreidingen mogelijk die je bedrijfsprocessen volledig automatiseren en je dus veel tijd en kopzorgen besparen.

 • makkelijk aanpasbaar

 • makkelijk toepasbaar

 • makkelijk uit te breiden

 • alles gecentraliseerd

 • alles geautomatiseerd

 • GDPR complient (privacy)

geautomatiseerde
essentiële processen

 • beperk fraude
 • centralisatie
 • overzicht bedrijf

bespaar tijd en geld

maximale doorstroming van gegevens en fouten beperkt tot een minimum, waardoor je ettelijke uren per week bespaart.

 • geen kans op fraude

 • rapporten met één klik

maatwerk

persoonlijke vertaling van je wensen in gebruiksvriendelijke en makkelijk te implementeren oplossingen

 • we begrijpen je noden

 • we spreken je taal

proces optimalisatie

van automatische overschrijvingen tot het maken van een identificatieformulier: alle dagelijkse processen worden verwerkt

 • conform wetgeving

 • altijd up-to-date

beperk fraude

 • koppeling met digitale bascule

 • foto’s van de metalen

 • rapportage verwijderde of niet gefactureerde weging

 • geen vervalsbare papieren bonnetjes

Een TouchPC met camera is gekoppeld aan de bascule. Bij een weging geeft de arbeider de naam in van de klant en geeft aan welk metaal in welke kwaliteit op de bascule ligt. Het systeem leest het gewicht in en neemt tegelijk een foto van de bascule. Deze handeling wordt herhaald tot alle metalen gewogen zijn. De arbeider bevestigt dat de bon is afgewerkt waardoor deze onmiddellijk beschikbaar is op de computer in het bureel.


De persoon die de factuur maakt, zoekt de klant op en neemt het digitale bonnetje erbij. Hierop staan de verschillende wegingen en foto’s. Met één klik worden de wegingen toegevoegd aan de factuur. Met de foto wordt een visuele controle uitgevoerd op de metalen, waarbij manipulatie van de bascule duidelijk zichtbaar is.

centralisatie

 • aan- en verkoopfacturen

 • deelformulier afvalstoffen

 • verwijderingsattest

 • identificatie formulier voor afvalstoffen

 • bijlage VII

 • afvalstoffenregister aan- en verkoopfactuur

Naast standaard aan- en verkoopdocumenten houdt het pakket ook automatisch het verplichte afvalstoffenregister voor aan- en verkopen bij. Omdat deze rapporten worden aangemaakt op het moment dat ze worden opgevraagd, zijn deze altijd up-to-date. Ook de Bijlage VII en de identificatieformulieren voor gevaarlijke en niet gevaarlijke afvalstoffen worden eenvoudig aangemaakt.


Automatisch wordt een bestand aangemaakt dat je kan inlezen in een online bankpakket en alle overschrijvingen worden uitgevoerd. Eén click i.p.v. alle overschrijvingen of cheques manueel in te geven (met alle risico op fouten vandien). Uiteraard is ook inlezen van de eID opgenomen in ScrapTrade.

overzicht bedrijf

 • overzicht aan- en verkopen per dag-maand-jaar

 • real-time omzetcijfers

 • stock en waardebepaling

 • ingebouwd kasboek

 • koppeling met boekhoudpakket

 • aan- en verkoopcontracten

Alle belangrijke rapporten, overzichten en lijsten zijn met één klik op te vragen. De meeste rapporten zijn beschikbaar als pdf en xlsx. Dankzij het ingebouwde kasboek wordt vermeden dat iets dubbel geregistreerd wordt. ScrapTrade geeft je op gelijk welk moment een real-time beeld van de omzet, stock en waardebepaling en overzicht van de toestand van je bedrijf.


ScrapTrade wordt gemakkelijk gekoppeld aan een ERP of professioneel boekhoudpakket. Een koppeling met Exact online kan quasi 100% worden geautomatiseerd. Andere paketten werken via CSV of XML bestanden die geïmporteerd worden.

maatwerk

Elk bedrijf is uniek, daar zijn wij ons van bewust. Gezien we alles in huis ontwikkelen, kunnen wij desgewenst extra functionaliteiten aan het pakket toevoegen. Dit kan rechtstreeks in het pakket worden voorzien. Voor complexere uitbreidingen ontwikkelen we externe modules die naadloos samenwerken met ScrapTrade.

 • lokaal

  we begrijpen en spreken je taal

 • kennis

  we begrijpen je specifieke noden

 • updates

  we begrijpen de wetgeving

veelgestelde vragen

? hoe installeer ik RecyTrade

Dat doen wij, met twee mogelijkheden:
  1 gebruiker: installatie op een standalone machine
  meer dan 1 gebruiker: FMPro Server + client op de werkstations
RecyTrade draait op Mac en Windows. Bij een client server oplossing kan je kiezen voor lokale server, een gehuurde server in een datacenter of een cloudoplossing naargelang je behoeften.

? wat heb ik allemaal nodig

Voor het basispakket met 1 gebruiker heb je qua hardware alleen een computer nodig en een internetverbinding. De software bestaat uit een FileMaker licentie en het pakket RecyTrade zelf. In functie van je wensen kan het geheel worden uitgebreid met:
  een server
  koppeling met de weegbrug
  camera’s
  koppeling met kleine bascule

? RecyTrade en de wetgeving

Het is ons engagement om ervoor te zorgen dat RecyTrade ten allen tijde conform de wetgeving werkt.

? vermijd discussies bij wegingen

Om sneller te kunnen werken en fouten te vermijden is het aangewezen om de weegbrug en de kleine bascule(s) te koppelen met RecyTrade. Optioneel kunnen ook camera’s worden ingezet om discussies over de materialen te vermijden.

? koppeling met boekhoudpakketten

Om de dataflow te optimaliseren kan RecyTrade gegevens uitwisselen met de meest gangbare boekhoudpakketten.

? rapportering in RecyTrade

Alle wettelijke rapporteringen zitten standaard in RecyTrade:
  MATIS
  digitale vervoersdocumenten
  afvalstoffenregister
  verwijderingsattest
  deelformulier afvalstoffenoverzichten van aan- en verkopen, zowel op papier als in xlsx

Verder zijn er rapporten voorzien met betrekking tot de aan- en verkopen, de stock en omzet, dagoverzicht, het kasboek en nog veel meer.